Latest Notice
राष्ट्रिय किताबखाना (प्रहरी) तपाईलाई स्वागत गर्दछ i

प्रहरी कर्मचारीहरुको अभिलेख ब्यवस्थित गरी नियमानुसार पाउने सुविधाहरु उपलब्ध गराउने काम २०३५ साल भन्दा अगाडि निजामती किताबखानाबाट भईरहेको थियो । निजामती सेवा र प्रहरी सेवामा प्रवेश गर्ने कर्मचारीहरुको बढ्दो संख्या र सेवा संचालन गर्ने फरक फरक मन्त्रालय भएकाले प्रहरी कर्मचारीहरुको अभिलेख राख्न र उनीहरुलाई नियमानुसारका....

पुरा पढ्नुहोस्

Search

Search Property No

Search Indication No

Photo Gallery